Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2014

usoupelnij
0330 9cdc 500
Staying strong
Reposted fromPartOfMe PartOfMe viawszystkodupa wszystkodupa

December 31 2013

usoupelnij
Doesn't it called christmas break? :)
8980 d490 500

Hanna Koczewska

Reposted fromtosiaa tosiaa viadzony dzony
usoupelnij
W końcu, jak powiedział Karl Lagerfeld:
Elegancja to cecha fizyczna. Jeśli kobieta nie ma jej nago, nie będzie miała jej też ubrana.
— Kocham Paryż
Reposted fromyoungblood youngblood viadzony dzony
usoupelnij
7965 7122 500
Reposted fromumorusana umorusana viaterriblelove terriblelove

December 30 2013

usoupelnij
9564 98c1
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viawszystkodupa wszystkodupa

December 27 2013

usoupelnij
8908 4783
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viadzony dzony
usoupelnij
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.


-Jerzy Pilch

December 26 2013

6740 dbff
Reposted fromimblazin imblazin viadzony dzony

December 25 2013

usoupelnij
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
usoupelnij
4159 9de1
Reposted fromflesz flesz viawszystkodupa wszystkodupa
usoupelnij
5488 e289 500
Reposted frombajaderra bajaderra viaiindependentt iindependentt

December 06 2013

usoupelnij
You have got that face that just says
"Baby, I was made to break your heart"

-AM

November 26 2013

usoupelnij
9400 2950
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawszystkodupa wszystkodupa

November 08 2013

usoupelnij
7137 576a
Audrey Hepburn with dance instructor Lucien Legrande during the filming of Funny Face, 1956. Photos taken by David Seymour.
Reposted fromHollywoodDream HollywoodDream viatakemeout takemeout

October 17 2013

usoupelnij
3249 5b11
Reposted fromte-quiero te-quiero viawszystkodupa wszystkodupa

September 29 2013

usoupelnij
usoupelnij
7255 3670

September 23 2013

usoupelnij
8255 d1f4
choice is always yours!
Reposted fromNoCinderella NoCinderella viadivi divi

September 21 2013

usoupelnij
Play fullscreen
Do you feel me now?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl